Beleidsverklaring

Historie

Oomen Verhuizers is opgericht in 2015. Het bedrijf heeft een snelle groei doorgemaakt en is anno 2023 is Oomen een vooraanstaande onderneming op het gebied van particuliere verhuizingen en opslag.

 

Diensten
Oomen Verhuizers verzorgt alles wat met verhuizen te maken heeft. Van lokaal, tot regionaal, nationaal en internationaal, en van particuliere verhuizingen tot bedrijfsverhuizingen. Daarbij kan ook tijdelijke of langdurige opslag worden gebruikt, via zusterbedrijf Oomen Opslag.

 

Missie

Wij zetten ons in om elke verhuizing soepel en stressvrij te laten verlopen door professionele, efficiënte diensten aan te bieden en onze klanten een stressvrije verhuisdag te geven. We begrijpen dat elke verhuizing uniek is en zetten de klant centraal in alles wat we doen.

 

Visie

Wij streven ernaar de meest duurzame verhuizer in Nederland te worden, waarbij we voortdurend innovatie en duurzaamheid integreren om zo (kosten)efficient en zelfvoorzienend mogelijk te worden, met een zo hoog mogelijke klanttevredenheid.

Onze organisatie heeft een managementsysteem geïmplementeerd dat wordt gehanteerd om:

 • Continue verbetering te bereiken
 • Controle te hebben over onze risico’s
 • Te voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving
 • Inzicht te hebben in en invulling te geven aan de eisen van onze belangrijkste stakeholders, zoals onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en bevoegd gezag.

 

Scope van het managementsysteem

Het managementsysteem is er op gericht continue verbeteringen te realiseren ten aanzien van: de kwaliteit van de dienstverlening, de zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden, het zorgdragen voor het milieu.

Specifiek op de volgende punten:

 1. Voortdurend kwalitatief verbeteren van dienstverlening
 2. Zorg dragen voor het milieu
 3. Zorg dragen voor veilige arbeidsomstandigheden
 4. Voldoen aan wet- en regelgeving
 5. Voldoen aan (compliance) eisen van opdrachtgevers
 6. Voldoen aan (compliance) eisen van leveranciers
 7. Anticiperen op innovatieve ontwikkelingen en technieken in de branche
 8. Efficiënt en duurzaam omgaan met inzet van personeel en middelen
 9. Voeren van een kwalitatief goed communicatiebeleid.

 

 

 

Belangrijkste pijlers

 1. Kwaliteit van uitvoering van diensten
 2. Kwaliteit van klant-communicatie
 3. Personeelsbeleid gericht op retentie en doorontwikkeling
 4. Duurzaam en milieubewust investeren en opereren

De directie draagt zorg voor een evenwichtige afweging tussen alle beleidsgebieden en creëert de voorwaarden om het beleid te realiseren.

Uitgangspunt hierbij is dat iedere medewerker van Oomen Verhuizers een eigen verantwoordelijkheid heeft voor een zo hoog mogelijke klanttevredenheid, doorlopend veilig te werken, kwaliteit te leveren en oprechte zorg te besteden aan het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële schade en ongewenste gevolgen voor het milieu.

De directie van Oomen Verhuizers werkt het beleid en de daarbij behorende doelstellingen uit in een bedrijfsplan en maakt dit binnen de organisatie bekend. Jaarlijks wordt het beleid geëvalueerd.