Hoe een verhuisbedrijf te kiezen

Wanneer u gaat verhuizen, wilt u natuurlijk de juiste keuze maken voor een verhuisbedrijf. Dat klinkt makkelijk, maar wanneer u niet alle aanbieders kent, kan dit nog een lastige opgave zijn. Er zijn veel aanbieders van verhuizingen op de markt actief, en de prijzen voor een verhuizing lopen zeer uiteen.

Het is verleidelijk om direct te kiezen voor de aanbieder met de laagste prijs, maar dit kan u duur komen te staan. Uit recent marktonderzoek blijkt dat 77% van de verhuisbedrijven illegaal is, doordat zij niet over een vereiste transportvergunning beschikken. Door de illegale bedrijven eruit te filteren, bent u er nog niet. Ook tussen de 23% legale verhuisbedrijven bestaan grote kwaliteitsverschillen. In dit artikel leggen we uit waar u een goede en betrouwbare verhuizer aan herkent.

Verhuisbedrijven kunnen deze (NIWO) vergunning enkel krijgen als zij aan de volgende eisen voldoen:

  • Betrouwbaarheid. Wanneer bestuurders van het verhuisbedrijf een crimineel verleden hebben, wordt niet aan deze eis voldaan.
  • Vakbekwaamheid. Enkel wanneer vakkennis is aangetoond door middel van vakdiploma’s wordt aan deze eis voldaan.
  • Kredietwaardigheid. Alleen bedrijven met een gezonde financiële situatie voldoen aan deze eis. Het laatste wat u wilt is dat uw verhuizer failliet blijkt te zijn op de verhuisdag.
  • Wet Bibob: Bureau Bibob checkt of de transportvergunning niet voor criminele activiteiten wordt gebruikt.

De kostenbesparing door te werken zonder verplichte NIWO-vergunning is te verwaarlozen. Vrijwel alle bedrijven die niet over een NIWO-vergunning beschikken, voldoen ook niet aan de eisen. De praktijk leert dat rijden zonder vergunning niet de enige wetgeving is die deze bedrijven aan hun laars lappen. De praktijk leert dat bedrijven zonder vergunning vaak geen belasting, pensioenpremies en werkgeverspremies betalen.

Online reviews zeggen veel over een bedrijf. Als er niet veel reviews over een bedrijf te vinden zijn, is de kans groot dat dit bedrijf pas kort bestaat.

Let ook op fake reviews. Het komt vaak voor dat er nadat een bedrijf een slechte beoordeling heeft gehad, er opeens snel meerdere goede beoordelingen volgen.

Kijk dus niet alleen naar het cijfer, maar ook naar het totale aantal reviews en de verhouding tussen goede en slechte reviews.

Check altijd het adres waarop het bedrijf staat ingeschreven. Vaak staan goedkope internetaanbieders ingeschreven in een woonhuis of appartementencomplex. Een verhuisbedrijf dat gerund wordt vanuit een woning kan meestal niet de gewenste kwaliteit bieden, omdat er hier geen ruimte is voor het benodigde materieel en professionele voertuigen.

De uitstraling van een bedrijf zegt vaak veel over de kwaliteit. Is het wagenpark modern en verzorgd, of werkt het bedrijf met oude en milieuvervuilende voertuigen? Wordt er gewerkt met veilige en jaarlijks gekeurde verhuisliften? Ziet alles er netjes uit op foto’s op social media?

Wilt u uw inboedel laten opslaan? De manier waarop verhuisbedrijven inboedels opslaan, loopt zeer uiteen. Veel bedrijven slaan uw spullen op in (vochtige) oude hallen of schuren, of zelfs buiten. Dit met alle risico’s voor uw inboedel van dien. Vraag daarom altijd op welk adres uw inboedel wordt opgeslagen, en vraag bij voorkeur om foto’s van de opslagruimte.

Let er verder op of uw spullen allemaal in afgesloten opslagcontainers en/of opslagkisten worden opgeslagen, of dat dit ook (deels) los gebeurt.

Zitten er grote prijsverschillen tussen offertes? Bedenk dan goed: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. De winstmarges in de verhuisbranche zijn niet groot. Als offertes honderden euro’s van elkaar verschillen, moet u zich afvragen of er niet iets aan de hand is met de goedkope aanbieder.

Zeker niet onbelangrijk: luister naar uw gevoel. U geef ongeveer al uw bezit in handen van een verhuisbedrijf. Dan is het natuurlijk uitermate belangrijk dat het contact met het bedrijf en uw accountmanager goed voelt.