Oomen Verhuizers logo

Update maatregelen wegens Coronavirus

Update van onze Corona-maatregelen in verband met lock down. Versie 14 december 2020

Binnen de RIVM-richtlijnen nemen wij alle maatregelen die nodig zijn voor uw en onze veiligheid een doen er (binnen die richtlijnen) alles aan om de verhuizingen te laten doorgaan. Zonder tegenbericht gaat uw verhuizing gewoon door. Al onze verhuizingen gaan tot nader order gewoon door.Verhuizers vallen niet onder de categorie contactberoepen die moeten sluiten.

Offertes worden op afstand uitgebracht

In overleg met u plannen wij mogelijk een videogesprek in. In dat geval maken wij uw offerte op, aan de hand van dit videogesprek en aan de hand van foto’s van uw inboedel.

Afstand bewaren

  1. Wij houden minimaal 1,5 meter afstand houden tot anderen;
  2. Wij verzoeken u om op de verhuisdag met niet meer dan twee personen in het huis te zijn. Dus geen buren, klusjesmannen, etc.
  3. Zorg dat uw inboedel ‘verhuisklaar’ is, zodat wij zo kort mogelijk in uw woning aanwezig hoeven zijn: alle dozen ingepakt en losse grote, voorwerpen bij elkaar zijn gezet.
  4. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als u vooraf extra hulp of materialen nodig hebt om uw inboedel verhuisklaar te maken, zodat op de verhuisdag alles soepel verloopt.
  5. Aanwezigheid van zieke personen. Om een verantwoorde verhuizing te kunnen waarborgen, vernemen wij graag uiterlijk op de dag vóór de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt of belt u ons in dat geval. Als wij de verhuizing onder die omstandigheden uitvoeren, volgen wij de instructies van de lokale GGD op en zullen wij deze zieke persoon vriendelijk vragen om het pand te verlaten totdat de verhuizing afgerond is. Ook zal ons verhuisteam zich in dat geval uit voorzorg extra beschermen. Een en ander doet niet af aan ons respect voor u als klant of andere aanwezigen, maar wij moeten de veiligheid vooropstellenMeldplicht bij Corona-verschijnselen Wij vragen onze klanten aan ons te melden wanneer zij ziekteverschijnselen krijgen of in contact zijn geweest met een Corona-drager. Het melden is voor klanten niet vrijblijvend. Artikel 8, lid 2 van onze Algemene Voorwaarden regelt dat de klant omstandigheden die voor de Erkende Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, moet melden. Het dragen van een besmettelijke ziekte is een zeer relevante omstandigheid voor een Erkende Verhuizer en zijn verhuisteam. Wanneer een klant ziekteverschijnselen heeft, wordt de verhuizing uitgesteld om besmetting en verspreiding te voorkomen.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Dagelijkse reiniging van verhuiswagens” open=”true”]Onze verhuiswagens worden dagelijks gereinigd om besmetting tegen te gaan.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Geen handen schudden” open=”true”]Onze verhuisploegen schudden bij aankomst geen handen meer bij het voorstellen. Ook proberen ze zoveel mogelijk afstand tot elkaar en tot u te bewaren.[/vc_toggle][vc_toggle title=”Verhuizing uitstellen” open=”true”]Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten bij u kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zullen wij hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum (at. 12 AVVV; aan het verzetten van de verhuizing zijn kosten verbonden). Wij beseffen dat het verzetten wellicht een probleem kan geven met inboedel die tijdelijk moet worden opgeslagen. Wij beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan. Ga hiervoor naar oomenopslag.nl
  6. Verhuizing annuleren
    Mocht u onverhoopt besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren (art. 13 AVVV), dan geldt hiervoor een vergoeding op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage:

> 30 dagen: 15 procent

> 14 dagen: 50 procent

> 7 dagen: 75 procent

< 7 dagen: 100 procent.

Overmacht
Bij ingrijpen van de overheid waardoor de verhuizing niet kan worden uitgevoerd, is sprake van overmacht. In dat geval kan de verhuizing op de afgesproken dag niet uitgevoerd worden. In overleg met u zullen wij een andere datum voor het uitvoeren van de verhuiswerkzaamheden vaststellen.