Maatregelen wegens Coronavirus | Oomen Verhuizers
  • Taanderstraat 18b, 2222 BE, Katwijk
  • 088 321 99 00
  • info@oomenverhuizers.nl

Maatregelen wegens Coronavirus

Wegens het Corona-virus nemen wij alle maatregelen die nodig zijn voor uw en onze veiligheid een doen er (binnen die regels) alles aan om de verhuizingen te laten doorgaan.

Zonder tegenbericht gaat uw verhuizing gewoon door

Wat ons betreft gaan alle verhuizingen tot nader order gewoon door.  Alleen in het geval van een door de overheid opgelegde totale lock-down zullen wij onze werkzaamheden moeten staken. Wanneer uw verhuizing door zulke omstandigheden niet door kan gaan, nemen wij direct contact met u op om samen tot een oplossing te komen.

Aanwezigheid van zieke personen

Om een soepele verhuizing te kunnen waarborgen, vernemen wij graag uiterlijk op de dag vóór de verhuizing van u of er tijdens de verhuizing mensen aanwezig zijn die ziek zijn (art. 8 tweede lid AVVV), in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten. Mailt of belt u ons in dat geval. Als wij de verhuizing onder die omstandigheden uitvoeren, volgen wij de instructies van de lokale GGD op en zullen wij deze zieke persoon vriendelijk vragen om het pand te verlaten totdat de verhuizing afgerond is. Ook zal ons verhuisteam zich in dat geval uit voorzorg extra beschermen. Een en ander doet niet af aan ons respect voor u als klant of andere aanwezigen, maar wij moeten de veiligheid vooropstellen.

Offertes worden op afstand opgesteld

Omdat onze accountmanagers dagelijks met vele klanten in aanraking komen, zijn wij tot nader order gestopt met huisbezoeken. Dit om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Wij maken uw offerte vanaf heden op door het voeren van een videogesprek of aan de hand van foto’s van uw inboedel.

Social Distance

1. Wij houden minimaal 1,5 meter afstand houden tot anderen;

2. Wij verzoeken u om op de verhuisdag geen overbodige personen in het huis te laten: kinderen, familie, buren, klusjesmannen, etc.

3. Ter vergroting van de social distance en om de tijd dat wij in uw omgeving zijn zo kort mogelijk te houden:  zorg dat uw inboedel ‘verhuisklaar’ is: alle dozen ingepakt, en losse grote, voorwerpen bij elkaar zijn gezet.

4. Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte als u vooraf extra hulp nodig hebt om uw inboedel ‘verhuisklaar’ te maken, zodat op de verhuisdag alles soepel verloopt.

Meldplicht bij ziekteverschijnselen voor onze klanten

Wij vragen onze klanten zich bij ons te melden wanneer zij ziekteverschijnselen krijgen. Het melden is voor klanten niet vrijblijvend. Artikel 8, lid 2 van onze Algemene Voorwaarden regelt dat de klant omstandigheden die voor de Erkende Verhuizer van belang zijn om te weten ten behoeve van de verhuizing, moet melden. Het dragen van een besmettelijke ziekte is een zeer relevante omstandigheid voor een Erkende Verhuizer en zijn verhuisteam. Wanneer een klant ziekteverschijnselen heeft, wordt de verhuizing uitgesteld om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Spreiding van verhuisteams

Wij hebben vaste verhuisploegen samengesteld, en deze ploegen komen niet met elkaar in contact. De ploegen starten en eindigen op verschillende tijden, om op die manier elk contact te vermijden. In het geval van een besmetting in ons bedrijf, valt er slechts één verhuisteam uit, en blijft de rest van het bedrijf operationeel.

Dagelijkse reiniging van verhuiswagens

Onze verhuiswagens worden dagelijks gereinigd om besmetting tegen te gaan.

Geen handen schudden

Onze verhuisploegen schudden bij aankomst geen handen meer bij het voorstellen. Ook proberen ze zoveel mogelijk afstand tot elkaar en tot u te bewaren.

Extra handen wassen tijdens werkzaamheden

Ter bescherming van onze klanten en verhuizers, volgen wij de hygiënerichtlijnen van het RIVM. Onze verhuizers wassen op onze vestiging bij aankomst en vertrek hun handen. Dit doen zij ook bij klanten thuis. Onze verhuizers zullen regelmatig hun handen willen wassen bij u thuis, zowel in het oude als in het nieuwe huis. Wij vragen onze klanten daarom te zorgen voor voldoende handzeep. Voor het afdrogen van de handen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van papieren handdoeken.

Verhuizing uitstellen

Bij ziekte in de zin van koorts in combinatie met luchtwegklachten bij u kan in gezamenlijk overleg ook worden besloten om uw verhuizing uit te stellen. In dat geval zullen wij hierover nadere afspraken met u maken, zoals een nieuwe verhuisdatum (at. 12 AVVV; aan het verzetten van de verhuizing zijn kosten verbonden). Wij beseffen dat het verzetten wellicht een probleem kan geven met inboedel die tijdelijk moet worden opgeslagen. Wij beschikken over prima opslagfaciliteiten om uw goederen droog en veilig op te slaan en bieden u graag een passende oplossing aan.

Verhuizing annuleren

Mocht u onverhoopt besluiten om de overeengekomen verhuizing te annuleren (art. 13 AVVV), dan geldt hiervoor een vergoeding op basis van de verhuisprijs naar het volgende percentage:

> 30 dagen: 15 procent

> 14 dagen: 50 procent

> 7 dagen: 75 procent

< 7 dagen: 100 procent

Overmacht

Bij ingrijpen van de overheid waardoor de verhuizing niet kan worden uitgevoerd, is sprake van overmacht. In dat geval kan de verhuizing op de afgesproken dag niet uitgevoerd worden. In overleg met u zullen wij een andere datum voor het uitvoeren van de verhuiswerkzaamheden vaststellen.

1
2
3