Oomen Verhuizers logo

Opslagverzekering

Wanneer u opslaat bij Oomen Verhuizers of Oomen Opslag dienen uw spullen verzekerd te zijn. U regelt uw opslagverzekering eenvoudig via onderstaand formulier.


Als u ervoor kiest om uw opgeslagen inboedel bij uw eigen inboedelverzekeraar onder te brengen, is het noodzakelijk dat u ons vrijwaart. Zolang wij geen vrijwaringsbewijs van u ontvangen, blijft uw inboedel verzekerd voor € 100.000 tegen de daarbij behorende premie; dit is een verplichting voor verhuizingen en opslag als uw verhuizing door een Erkende Verhuizer is uitgevoerd.

Geef via onderstaand formulier aan welke opslagverzekering u eventueel af wenst te sluiten. Wanneer wij geen reactie van u ontvangen, zijn wij op grond van de Algemene Voorwaarden (artikel 4, lid 5) verplicht een opslagverzekering tot €100.000 voor u af te sluiten.
0,00 €
Tarieven zijn per maand of gedeelte van een maand, en zijn inclusief 21% assurantiebelasting. De verzekering wordt automatisch stopgezet bij beëindiging van de opslag.

Veelgestelde vragen

Oomen Verhuizers heeft een opslagaansprakelijkheidsverzekering. Onder deze verzekering is schade als gevolg van roekeloosheid of nalatigheid verzekerd.

Bijvoorbeeld:

  • Diefstal omdat onze medewerkers het pand niet goed hebben afgesloten;
  • Brand die is ontstaan door het niet tijdig uitvoeren van onderhoud aan installaties.

 

Wanneer wij uw verhuizing naar de opslag hebben uitgevoerd, bent u de eerste 30 dagen All-risk verzekerd tot €100.000.

Er is geen verzekeringsdekking voor schades die niet zijn ontstaan door roekeloosheid of nalatigheid van Oomen Verhuizers.

Zo is er zonder opslagverzekering bijvoorbeeld geen verzekeringsdekking voor:

  • Een overgeslagen brand vanuit een nabijgelegen gebouw;
  • Brand door blikseminslag;
  • Diefstal bij een inbraak;
  • Waterschade bij een overstroming.

Onze opslagverzekering geeft een All-risk dekking tot het bedrag waarvoor u de verzekering heeft afgesloten.

Een opslagverzekering kan niet worden meegenomen in de huurprijs omdat het bedrag dat u betaalt afhankelijk is van de waarde van opgeslagen goederen. 

Een opslagverkering afsluiten kan zeer eenvoudig door bovenstaand formulier in te vullen. U ontvangt hierna zo spoeidg mogelijk uw polis.

U kunt tijdens de eerste 30 dagen opslag een aanvullende verzekering afsluiten. Als u er in deze periode voor heeft gekozen geen opslagverzekering af te sluiten en u zich toch nog wilt laten verzekeren, neem dan contact met ons op.

Dekking van inboedelverzekeraars

Veel inboedelverzekeraars bieden slechts een zeer beperkte dekking gedurende uw opslagperiode. Een aantal verzekeraars biedt zelfs helemaal geen dekking. Bekijk daarom goed of uw inboedel voldoende is verzekerd als u geen gebruik wenst te maken van een opslagverzekering.

Verzekering Dekking bij opslag
ABN Amro
Basisdekking (extra uitgebreid) tot €5.000 per gebeurtenis.
Aegon
Standaard maximaal 3 maanden. Diefstal en vandalisme alleen uit een goed afgesloten ruimte en met braaksporen.
Allianz
Maximaal 3 maanden, tot 10% van het verzekerd bedrag en in geval van diefstal of vandalisme alleen bij braakschade.
Allianz Direct
Maximaal 3 maanden, tot €15.000. Geen allrisk-dekking en diefstal alleen na zichtbare braakschade.
ANWB
Alleen met apart af te sluiten Buitenshuisdekking. Anders geen dekking.
Aon
Maximaal 3 maanden, lijfsieraden uitgesloten. Diefstal en vandalisme alleen na braak van buitenaf aan het gebouw.
ASR
Standaard maximaal 3 maanden, €7.500 per gebeurtenis. Geen allrisk-schade. Bij diefstal moeten er zichtbare braaksporen zijn. Optioneel: keuzedekking 'inboedel op een ander adres'.
Centraal Beheer
Maximaal 2 jaar, braakschade bij diefstal. Daarna alleen dekking voor brand, bliksem, ontploffing en schade door luchtvaartuigen.
Ditzo
Standaard maximaal 3 maanden, tot €7.500 per gebeurtenis. Geen allrisk-schade. Bij diefstal moeten er zichtbare braaksporen zijn.
FBTO
Maximaal 2 jaar, braakschade bij diefstal. Daarna alleen dekking voor brand, bliksem, ontploffing en schade door luchtvaartuigen.
De Goudse
Maximaal 3 maanden basisdekking (extra uitgebreid), schade door diefstal en vandalisme alleen als er sprake is van braak.
Hema
Geen dekking.
ING
Maximaal 3 maanden
InShared
Maximaal 3 maanden, tot €7.500 per gebeurtenis. Diefstal tot €1000 en alleen bij zichtbare braaksporen. Geen allrisk-dekking.
Interpolis
Maximaal 2 jaar, braakschade bij diefstal. Daarna alleen dekking voor brand, bliksem, ontploffing en schade door luchtvaartuigen.
Klaverblad
Standaard maximaal 3 maanden. Diefstal of vandalisme alleen bij zichtbare braaksporen aan de buitenkant van het gebouw.
Lemonade
Geen dekking.
N-N (Maatwerk)
Dekking voor diefstal na braak, maximaal €1500 per gebeurtenis.
N-N (Standaard)
Geen dekking.
Ohra
Extra uitgebreide dekking op een opslaglocatie in Nederland met goede preventieve voorzieningen tegen schade door inbraak, brand en water. Bijvoorbeeld een toegangscontrolesysteem, camerabewaking en een brand- en inbraakmeldsysteem.
Reaal/SNS
Maximaal 6 maanden tot €15.000. Bij diefstal of vandalisme alleen met zichtbare sporen van braak. Uitgesloten: beschadiging en diefstal van sieraden, geld, computer-, film-, foto- en audiovisuele apparatuur, muziekinstrumenten, kunst, antiek en verzamelingen.
Rhion
Maximaal 6 maanden verzekerd zoals in de eigen woning. Kostbaarheden uitgezonderd. Bij diefstal en vandalisme alleen met zichtbare sporen van braak.
Unigarant
Alleen met apart af te sluiten Buitenshuisdekking.
United Insurance
Na het doorgeven van het adres van de opslag maximaal 12 maanden verzekerd, diefstal alleen na inbraak.
Univé
Extra uitgebreide dekking, behalve 'kostbare inboedel'. Diefstal alleen gedekt met sporen van braak. Waterschade alleen als de inboedel minimaal 10 cm boven de grond stond.
Ver. Eigen Huis
Maximaal 6 maanden tot €15.000. Diefstal of vandalisme alleen gedekt als er zichtbare sporen van braak zijn.
Verzekeruzelf.nl
Maximaal 6 maanden tot €15.000. Diefstal of vandalisme alleen gedekt als er zichtbare sporen van braak zijn.
ZLM
Standaard maximaal 180 dagen. Alleen schade door brand en het blussen daarvan, blikseminslag, ontploffing, neerstorten van lucht- of ruimtevaartuig, storm, diefstal en vandalisme.